Opstalverzekering dekking

Opstalverzekering dekking

Over het algemeen geldt dat de dekking van een opstalverzekering reikt tot het object en alle onderdelen die onlosmakelijk verbonden zijn aan het verzekerde object.

Onderdelen die onlosmakelijk verbonden zijn aan het object zijn onder andere deuren, de keuken, het toilet enzovoorts. De regel die wordt gehanteerd om te bepalen of een onderdeel onder de opstal valt is dat dit onderdeel niet zomaar verwijderd kan worden zonder de opstal te beschadigen. Daarnaast worden door een opstalverzekering alleen schades ten gevolge van een 'onzekerheid' vergoedt. Schade ten gevolge van opzet, natuurgeweld, achterstallig onderhoud of terrorisme wordt door uw verzekeraar nooit gedekt.

Verschillende soorten dekking

Een opstalverzekering is bij de meeste verzekeraars beschikbaar in de varianten basisverzekering en Allrisk verzekering. De Allrisk verzekering dekt naast de situaties die door de basisverzekering gedekt worden, ook vaak glasschade en schade ten gevolge van ongelukjes indien er geen opzet in het spel was. Door de verschillende opstalverzekeringen te vergelijken krijgt u een goede indruk van de prijsverschillen tussen de verschillende dekkingen.

Aanvullende dekking

Naast de standaard opstalverzekering bieden bijna alle verzekeraars aanvullende verzekeringen aan voor de opstalverzekering. Het gaat hier dan om de glasverzekering, inboedelverzekering, rechtsbijstandverzekering en aansprakelijkheidsverzekering. De glasverzekering is bij de meeste Allrisk opstalverzekeringen al inbegrepen. Wanneer u een Allrisk opstalverzekering heeft is de kans dus groot dat u geen aparte glasverzekering meer hoeft af te sluiten.

Opstalverzekering dekking in verschillende situaties

Dekking bij lekkage
Alle opstalverzekeringen bieden standaard een dekking tegen waterschade. Indien de waterschade het gevolg is van een ongelukje, zoals een open raam, wordt deze schade alleen vergoedt met een Allrisk opstalverzekering. Verder wordt waterschade welke het gevolg is van natuurgeweld nooit vergoedt. Wanneer uw woning dus beschadigd is geraakt door bijvoorbeeld een overstroming ten gevolge van natuurgeweld wordt deze schade niet vergoedt. Wanneer de overstroming echter het gevolg is van hevige neerslag wordt deze schade wel vergoedt. De verschillende soorten waterschade die zijn gedekt zijn: schade ten gevolge van neerslag en schade ten gevolge van leidingwater.

Dekking bij brand
Alle opstalverzekeringen dekken schade ten gevolge van brand. Vereiste is hierbij wel dat de brand niet is ontstaan door opzet, natuurgeweld, achterstallig onderhoud of terrorisme. De opstalverzekering vergoedt in het geval van brand zowel de schade die ontstaan is door het vuur zelf als schade die ontstaat ten gevolge van het vuur: rook, schroeien, blussen, ontploffing en roetschade.

Dekking bij glasschade
De meeste basis opstalverzekeringen bieden geen dekking bij glasschade. De meeste Allrisk opstalverzekeringen bieden deze dekking wel. Ook is het bij veel verzekeraars mogelijk naast de basis opstalverzekering een aanvullende glasverzekering af te sluiten. Hiermee bent u dan wel verzekerd tegen glasschade zonder te hoeven betalen voor een Allrisk verzekering.

Dekking bij inbraakschade
De opstalverzekering dekt standaard de schade die aan uw object of woonhuis wordt toegebracht door een inbraak of poging tot inbraak. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een defecte schuifpui. Let er wel op dat de opstalverzekering alleen de schade aan het object en vastzittende onderdelen dekt. Uw spullen zijn met een opstalverzekering niet verzekerd tegen diefstal. Om ook uw spullen te verzekeren tegen diefstal kunt u een inboedelverzekering afsluiten.

Dekking bij ongelukjes
Een basis opstalverzekering dekt nooit de schade die wordt veroorzaakt ten gevolge van een ongelukje. De meeste Allrisk opstalverzekeringen dekken deze schade wel. Vereiste is dan wel dat het aantoonbaar om een ongelukje gaat en er geen sprake van opzet is geweest.

Direct vergelijken

Contact

Deze website is een product van Zeker BV

  • Adres: Pijlkruidstraat 14
    2215GD Voorhout
  • E-mail: info [at] opstalverzekeringvergelijken.com
Direct contact

© 2020 Opstalverzekeringvergelijken.com - Alle rechten voorbehouden